Inge Land

Wat zijn Familieopstellingen?

De indeling in verschillende opstellingsvormen is voor mij aan het veranderen. Ik voel me graag vrij om díe opstellingsvorm te laten ontstaan die past bij jouw thema en bij hetgeen in de groep resoneert.
In alle Opstellingen-workshops is nu ruimte voor een oprechte vraag of belangstelling die kan uitmonden in een Familieopstelling, een Levensvraag-opstelling of een
LIP- of lemniscaatopstelling.

In een Familieopstelling is de blik vooral gericht op de relatie tussen jouw thema en de geschiedenis en trauma’s van je ouders en voorouders. 

In een LIP (levens integratie proces) opstelling gaat de aandacht naar het durven ‘waar’nemen van de relatie die je met jezelf hebt. De relatie met je zelf is essentieel. Zij vormt de blauwdruk voor de relatie tot de ander, tot het Leven. 

In Levensvragen-opstellingen staan vragen centraal die te maken hebben met keuzes, met ziekte of met andere voor jou belangrijke levenskwesties.

Opgeven voor de Opstellingen workshops kan via de agenda op deze site. Alle opstellingen workshops zijn 2 dagen en je kunt je ook alleen opgeven voor 2 dagen.

Wat zijn Familieopstellingen.
Met Familieopstellingen, ook wel systemisch werk genoemd, heeft Bert Hellinger als pionier een verrassend nieuwe benadering gevonden om menselijke vraagstukken te benaderen. Het laat je zien en ervaren hoe moeilijkheden in jouw leven niet op zichzelf staan maar zich in een groter krachtenveld afspelen. Beïnvloed door maatschappelijke gebeurtenissen, jouw familiegeschiedenis én eigen levenservaringen.

Tijdens een opstelling krijg je de (vaak onbewuste) werkelijkheid te zien over jezelf en de context waarin je vraag zich afspeelt. Alsof je waarneemt wat er onder water gebeurt, de onderstroom ziet die jou ook beïnvloedt en hoe jij je daar toe verhoudt! Kun je blijven staan en die werkelijk aannemen, zodat je kunt zien hoe deze jou sterkt én beperkt? We vertrekken met een vraag, een verlangen en onderzoeken wat belemmert of wat nodig is, zodat het leven en de liefde weer kan stromen. Het vraagt moed om te zien wat onder de oppervlakte is gebleven en wat er in het grotere verband speelt. De erkenning van die onderstroom brengt je dichter bij jezelf, leidt tot meer acceptatie en liefde in het nu. Daarmee ontstaat er een grotere verbondenheid met wat echt van waarde is en dat betekent geluk.