Inge Land

Nieuwsbrief

HERFST NIEUWSBRIEF 2022

Lieve vrienden en geïnteresseerden in mijn werk.

In deze nieuwsbrief een bericht over mijn aanbod de komende tijd en een mijmering over wegkijken. 

Waarvoor kun je nog bij mij terecht? Door het loslaten van de Vuurvlieg en de Coronatijd is er ruimte gekomen om te ontdekken wat ik graag voortzet. Hierbij een overzicht voor de komende tijd:

In oktober starten twee groepen in de Vuurvlieg: een middag supervisiegroep en een avond bewustwordingsgroep. Deze worden door Roeland van Niele voor mij organiseert. Voor beide zijn alleen nog wachtlijstplekken. Voor nadere informatie zie website van de Vuurvlieg.

Het blijft binnen de beschikbare tijd mogelijk om een afspraak te maken voor een consult, een jaartraject (5 gesprekken per jaar) of een individuele opstelling.
Dit najaar staan er twee LIP workshops (Levens Integratie Opstellingen) op de agenda. Daarin is ook ruimte voor een ‘Lemniscaat Lip-opstelling’. Dit is een opstelling waarin de cirkel (o) van de levensfasen wordt uitgebreid naar een lemniscaat (8), het symbool voor een oneindige beweging, voorbij het mysterie van de dood.

In 2023 staan er drie ‘Inspiratie-tweedaagses’ gepland. De thema’s ontstaan in de tijd daarnaartoe en komen te zijner tijd op de website te staan. Mensen die zich voor alle drie opgeven hebben voorrang, maar er zal vast ook ruimte zijn voor losse inschrijving. 

Bij de afgelopen Inspiratiedagen en LIP opstellingen hebben we, waar passend, de spirituele dimensie meegenomen in de opstelling. Dit om de waarde ervan te verkennen voor ons leven nu, geboeid door de oneindigheid van het leven en het ongewisse van de dood. Dat proces wil ik graag voortzetten voor wie daarvoor open staat. 

De Mijmering gaat dit keer over een opstelling tijdens een Inspiratie dag met het thema: hoe ga ik om met bijvoorbeeld het lijden, de ongelijkheid of onrechtvaardigheid in de wereld. Er komt nogal wat op ons af; wat roept dat bij me op, wat is mijn antwoord? De opstelling raakte ons allemaal. Ik wilde het graag delen in de Mijmering maar merk hoe moeilijk dat is. Door het tot ‘begrijpelijk’ logisch verhaal te smeden verdwijnt ongemerkt de ziel eruit en wordt het een plat, ééndimensionaal verhaal. Een dichter weet hier misschien beter raad mee, maar ik ben een mijmeraar. 

Een warme groet,

Inge Land

MIJMERINGEN

Hoe antwoorden we op het lijden?

Tijdens de laatste Inspiratiedagen gingen de opstellingen over: wat is jouw antwoord, jouw reactie als je met onrecht, lijden of onwaarheid wordt geconfronteerd? Ga je vechten, val je stil, kijk je weg, voel je medelijden of wil je de slachtoffers juist helpen? 

De opstelling van Annet ging over hoe om te gaan met al het leed in de wereld. Mag ik wel wegkijken? Het zou fijn zijn als de opstelling daar duidelijkheid over geeft. Maar helaas lenen opstellingen zich daar niet zomaar voor. Je ziet samenhangen, wordt geraakt door de beelden, dat voel je, maar je krijgt geen aanwijzing wat je nu wel of niet mag of moet doen. Ook blijft open of, wat we zien, een universele waarde heeft en dus voor iedereen geldt of dat dit alleen iets voor Annet laat zien.

We willen zo graag antwoorden, duidelijkheid, handvatten. In het gunstigste geval laat je oordelen vallen en ontstaat er een nieuwe beweging. 

Voor deze opstelling koos ik voor de volgende representanten:
- iemand voor Annet,
- iemand voor het Lijden, en 
- iemand voor haar Antwoord op het lijden (wegkijken). 

Benieuwd naar de betekenis van haar Hogere Zelf en de Bron van het Leven koos ze daar ook representanten voor. 

Wat we zagen:

 

De representant van Annet gaat met haar rug naar het Lijden staan, met haar blik op de Bron van het leven en haar Hogere Zelf. Dat voorkomt niet dat ze langzaam naar de representant van het Lijden wordt toegetrokken. Haar Antwoord op het lijden verdwijnt direct achter het gordijn en is helemaal niet op het Lijden of op Annet gericht. Het Antwoord ziet alleen het Hogere Zelf en de Bron. Daar ziet ze liefde, plezier en geluk waarvoor ze langzaam uit haar schuilplaats komt. Ze beweegt er naartoe en in die beweging transformeert het Antwoord van wegkijken naar waarnemen van de liefde! 

De representanten van het Antwoord, de Bron en Hoger Zelf zijn niet echt bezig met Annet en haar worsteling met het Lijden. Als deze drie bij elkaar zijn bewegen ze in de richting van de kluwen van Annet en het Lijden en kijken dan op enige afstand naar Annet en haar worsteling om met het Lijden in haar armen overeind te blijven. 

Als ik Annet voorstel om naar het Lijden te gaan kijken, komt ze uit de verstrikking met het Lijden en blijken zij en het Lijden onafhankelijk te kunnen staan. Ze kan het Lijden zien én om zich heen kijken. Dan gaat haar aandacht voor het eerst weer naar haar Hogere Zelf en de Bron. Daarachter ziet ze vervolgens het Antwoord verschijnen. Tja wat zegt dit nu over de werkelijkheid en de waarheid? 

Dat je helemaal richten op het Hogere (het Hogere Zelf en de Bron van het leven) je niet automatisch beschermd tegen de greep van het Lijden.

En ook: het Antwoord (wegkijken) kan pas bewegen en uit zijn verstopplek komen als je benieuwd bent naar de liefde en het levensgeluk dat ontstaat uit het contact tussen je Hogere Zelf en de Bron van het Leven.

Als je je in het zoeken naar een Antwoord laat bewegen door de liefde, beweegt het Hogere  (de Bron en Hogere Zelf) zich in jouw richting en naar je uiteenzetting met het Lijden. Pas dan verschijnt het Antwoord en kun je het zien. 

Het Hogere Zelf en de Bron van het Leven bevinden zich als een soort beschermingsfilter tussen jou en het Antwoord. 

En last but not least: je hebt de ander nodig die zegt “Kijk eens naar het Lijden wat je overmant. Neem het waar!”. Er ontstaat, ook letterlijk, meer bewegingsvrijheid door het Lijden te gaan waarnemen en er niet mee te vervloeien. Op eigen benen met een open blik op het Antwoord. 

Dit zijn allemaal aspecten van het hele proces. Deze beelden bieden een inkijkje in de complexiteit van de werkelijkheid. Dat maakt je in het beste geval bescheiden en een beetje wijzer ten aanzien van het lijden. In de vorige Nieuwsbrief schreef ik hoe een munt die je in de lucht gooit nog alles is, de tegenstellingen verenigt, kwantum, kop én munt tegelijk. Maar eenmaal op de grond gevallen zie je slechts één kant. 

Naar die duidelijkheid verlangen we allemaal in onze complexe wereld. Maar het Leven met al zijn crisissen en kansen beroert ons én nodigt ons uit open te blijven voor de andere kant van de munt, een andere mening, een ander zicht op de werkelijkheid. In openheid voor die voortdurende beweging, komt het nieuwe naar ons toe. 

Dat vraagt vertrouwen geven aan het leven en  aan die onvoorspelbare voortdurende beweging

NB. Zie voor Agenda onderaan deze nieuwsbrief.

Hieronder vind je mijn Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren.