Inge Land

Wat zijn LIP opstellingen

In december 2016 heb ik samen met Coen Aalders Het seminar de 'Levens Integratie opstelling' van Nelles georganiseerd. Het was indrukwekkend, fascinerend, aanrakend, nog steeds doorwerkend, ook logisch, eenvoudig en soms wat statisch. Deze opstellingsvorm is zijn weg aan het vinden bij de Nederlandse opstellers. Het heeft me geïnspireerd om hierin mijn eigen vorm te vinden in de 2-daagse LIP-Opstelling. Het verschil: Bert Hellinger heeft ons de werking van de ziel en de grote werking van de liefde in al zijn facetten laten voelen. De LIP opstelling gaat een stap verder door een beroep op onze eigen verantwoordelijkheid en door een grote nadruk op de integratie van het verleden vanuit een volwassen positie. Benieuwd? Opleiding bij het Nellesinstituut Nederland. 

In een 'LIP OPSTELLING' gaat het om de oprechte relatie met ons zelf, iets wat we, in onze betrokkenheid bij de wereld, gemakkelijk over het hoofd zien. Gedurende de opstelling ontmoeten we vanuit onze volwassen positie ons zelf in verschillende levensfasen. Er zijn representanten voor ons 'Zelf in de baarmoeder, onze kern', ons 'Zelf als jong kind' en ons 'Zelf als puber'. We zien onze reactie, ons antwoord op wat we meemaakten. Deze opstellingsvorm is een uitnodiging om ons open te stellen voor deze fasen die ons gevormd hebben en ze te erkennen en te integreren. Immers die tijd is geweest en tegelijk is het er nog. Als we vrede hebben met deze stadia in ons, brengt dat zielenrust én een eerlijkere relatie tot de ander. De relatie tot ons Zelf wordt immers gespiegeld in de relatie tot de ander en tot de werkelijkheid. Houden we van ons zelf met al onze tekortkomingen, dan kijken we ook met milde ogen naar de ander. Beoordelen we ons zelf, dan kruipen de oordelen onder onze huid en komen naar buiten in hoe we met anderen omgaan. Met alle gevolgen binnen onze relaties. Dat maakt relaties met anderen ook zo boeiend. Zonder 'spiegel' zien we onszelf niet. Een LIP opstelling kan die spiegel van jezelf zijn. Ben je zover en durf je te kijken? Meer info over LIP www.linkedin.com/pulse/een-groter-bewustzijn-beter-coen-aalders of bij www.nelles-instituut.nl 

In een 'LEMNISCAAT LIP' opstelling wordt het veld nog ruimer geopend. Dan kan blijken dat wat aan je huidige leven vooraf is gegaan nog doorwerkt in je leven nu én gezien wil worden. Dan bevindt zich de oorsprong van een thema niet zozeer in de familielijn. Deze uitbreiding is betekenisvol voor diegene die open staat voor invloed uit een vorig leven. 

In een 'LIP VOOR PAREN' komen de twee individuele levensstromen die de relatie vormen samen én de twee levenspotenties. We kijken daarin naar de individuele en gezamenlijke levensgeschiedenis, het individuele potentieel en het gezamenlijke potentieel. Twee perspectieven komen samen. Hoe ben je zo geworden als je nu bent door de ervaringen uit het verleden alleen en samen en waar wil je naar toe groeien? Wat roept jou, jullie?

AANBOD

DATA EN KOSTEN

INSCHRIJFFORMULIER