Inge Land

Hoe gaat dat en voor wie?

Een opstelling is voor iedereen die het voor het eerst meemaakt een wonderlijke ervaring. Het vindt doorgaans plaats in een groep waarbij je aan de hand van een persoonlijke vraag of persoonlijk thema andere mensen uit de groep uitnodigt om stand-in/representant te zijn. Zij vervullen op verzoek de rollen van mensen uit je familie of andere aspecten van je vraag, zonder dat ze daarover enige informatie ontvangen. Een representant speelt geen rol. De representanten kunnen verrassend genoeg voeling krijgen met het onderliggende krachtenveld van diegene of datgene wat ze representeren: daar staat dan je vader, je kind, je verlangen, je symptoom of je werk. De representanten voelen wat daar eerder gebeurd is. Het is gestold omdat het eerder niet gevoeld of gezien mocht worden. Je ziet ineens de onderlinge verbanden, ook wel de dynamiek genoemd. Het kan helend zijn om erkenning en aandacht te geven aan wat verborgen en toegedekt is geweest. Met het zien en het voelen gaat die gestolde werkelijkheid ontdooien, bewegen en wordt transparanter. Ineens vallen er dingen op zijn plaats. Dit werkt bevrijdend en daarmee helend. Je kunt zelf in je eigen opstelling staan waardoor je het van binnenuit beleeft of een representant kiezen waardoor je het van buitenaf kunt waarnemen. De begeleider faciliteert de opstelling en voegt soms elementen of personen toe waardoor er een nieuwe beweging kan ontstaan of zichtbaar wordt.

Waartoe? Soms is het moeilijk om open te staan voor het leven zoals het zich aandient. Echter, als wij (of een familielid) ons afsluiten van een pijnlijke ervaring, verliezen we het contact met ons zelf, ons lichaam en de mensen om ons heen. We ontwikkelen illusies over hoe het leven en wij zelf moeten zijn. Daarmee leven we minder in het nu en in de werkelijkheid. Dit beïnvloedt onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er is geen uitwisseling meer met het leven. Dat leidt tot verlies van levensvreugde. Deze zoektocht naar geluk en innerlijke vrede vraagt ontvankelijkheid en verbinding met ons zelf en de wereld. Familieopstellingen ondersteunen dat proces.

Voor wie? De Systemische Opstellingen workshops zijn bedoeld voor iedereen die een vraag of verlangen heeft waar hij/zij met zijn bewuste denken niet verder mee komt. Een vraag kan gaan over een hardnekkig, diep persoonlijk probleem, een gezondheidsthema, of een vraag binnen de werksfeer of je relaties. Vaak zijn het thema’s die stagneren en met therapie of coaching onvoldoende in beweging zijn gekomen. Dan kan het raadzaam zijn om naar de systeemlaag te kijken.
Mensen die beroepshalve of op een andere manier belangstelling hebben zijn uiteraard ook van harte welkom.

Aanbod

Data en kosten

Inschrijfformulier

Alle opstellingen workshops zijn 2 dagen en je kunt je ook alleen opgeven voor 2 dagen.