Inge Land

Aanbod familieopstellingen

  • CONSULT, EEN JAARTRAJECT OF EEN INDIVIDUELE FAMILIEOPSTELLING

Belangstelling voor een consult, een jaartraject (5 gesprekken verdeeld over een jaar) of een individuele familieopstelling? Laat het me weten door een mailtje naar info@ingeland.nl.  Ja een Familieopstellingen kun je ook individueel doen. We onderzoeken eerst je vraag, verlangen of thema, die als leidraad van de opstelling dient. Als het beeld er staat gaan we samen onderzoeken wat het uitdrukt en wat er nodig is. Verrassend hoe diep dit raakt en iets in je zelf in beweging kan brengen.  
Kosten Jaartraject: €500 ex opstelling. Inclusief opstelling€750. Individuele Familieopstelling: €225 of €175 naar draagkracht.  aanmelding via info@ingeland.nl.   

  • TWEEDAAGSE LIP en LEMNISCAAT LIP OPSTELLINGEN workshops

In een LIP-opstelling kijken we naar het Leven in al zijn fasen. Van de conceptie, ons zaadje, tot de volwassene die we nu zijn. In de ‘Lemniscaat Lip-opstelling’ onderzoeken we schoorvoetend wat ontstaat als we voorbij het mysterie van de dood gaan en de cirkel (o) waarin de levensfasen staan opgesteld uitbreiden naar een lemniscaat (8), symbool voor een oneindige beweging. Een voor ons onbekende, toegedekte ruimte. Kunnen en mogen we daarin wetend aanwezig zijn? In dat lege midden, in die open ruimte waar alles aanwezig is, worden we misschien verrast door een transformatie.   

Data tweedaagse LIP opstellingen workshops:
Dinsdag en woensdag13 en 14 december 2022
Vrijdag en zaterdag 1 en 2 september 2023
Vrijdag en zaterdag 10 en 11 november 2023
Vrijdag en zaterdag 15 en 16 december 2023

Tijd: van  9.30 uur – 17.30 uur,

Kosten €300,- inclusief koffie, thee en lunch.

Aanmelden via agenda/inschrijfformulier op deze website.

Plaats
: de Vuurvlieg Nijmegen 

  • SYSTEMISCHE SUPERVISIEGROEP start op 19 oktober 2022 OP WOENSDAGMIDDAG  

Als therapeut, coach of trainer sta je, in de relatie met een cliënt of groepen, er regelmatig alleen voor. Wat doe je als je vastloopt, je onvrij voelt, er tegen opziet? Wat speelt er en hoe vraag je hulp als je bv. te maken krijgt met overdracht en tegenoverdracht? Je resoneert immers op het veld van de cliënt en de groep. Die wil geholpen worden en kan je verleiden tot helpen en oplossen. Je raakt ingezogen. Op wiens plek ben je per ongeluk terecht gekomen? Wat is je goede plek als coach in dit systeem? Wat is voor deze cliënt nu nodig en wat zie je misschien niet? Systemisch waarnemen verbreedt, ondersteunt en inspireert. 

Een groep voor therapeuten, coachen of trainers die het systemisch werk meer willen integreren en een groep zoeken waar ze zichzelf én de eigen casuïstiek kunnen inbrengen. Groepsgrootte 10 a 14 deelnemers.

De systemische supervisiegroep veronderstelt minstens een persoonlijke ervaring met en enige kennis van systemisch werk bv een boek gelezen of enkele cursussen gevolgd. Doorslaggevend is je verlangen om vanuit je werk als therapeut coach of trainer het systemisch werk meer te integreren

Data: 19/10; 9/11; 7/12; 2022. 18/1; 15/2; 15/3; 12/4; 17/5 2023.

Aanmelding en informatie: Roeland van Niele: www.devuurvlieg.nl  Kosten: €720 exclusief BTW

  • SYSTEMISCHE BEWUSTWORDINGSGROEP start op 13 oktober 2022 OP DONDERDAGAVOND 

In deze groep zal ruimte ontstaan om de systeemdynamiek van je thema's op een diepere laag te verkennen en zich te laten ontvouwen. De opstellingsvorm bied je de gelegenheid om je waarneming steeds meer te ontwikkelen en je te laten verwonderen en raken. Zo, dat je steeds meer de systemische processen die ons leven kunnen beïnvloeden, kunt gaan onderscheiden van de psychologische processen. Ze vragen om een andere benadering. 

In vergelijking met de supervisie groep ligt het accent breder en kun je zowel werk als maatschappelijk als persoonlijk gerelateerde vragen onderzoeken.

De systemische bewustwordingsgroep veronderstelt een persoonlijke ervaring met systemisch werk én het verlangen om meer vanuit zielsniveau te leven en je open te stellen voor het veld wat ontstaat door opstellingen 

Data: 13/10; 17/11; 15/12 2022. 29/1; 16/2; 23/3; 20/4; 11/5 2023. 

Aanmelding en informatie bij Roeland van Niele, www.devuurvlieg.nl/supervisieKosten: €720.-  8 bijeenkomsten van 3 uur.


INSPIRATIEDAGEN:
Vrijdag en zaterdag 10/11 februari 2023
Zaterdag en zondag 24 juni en 25 juni 2023

Kosten €300 inclusief lunch/koffie en thee. Aanmelden via agenda/inschrijfformulier op deze website.

Tijdens de inspiratiedagen laten we ons door dit werk en wat daarin mij boeit en in mij opkomt inspireren. Er zal ruimte zijn voor bewustwording en verkennen wat we door opstellingen voor elkaar, voor onszelf en voor het geheel teweeg kunnen brengen. Niets hoeft opgelost te worden. Alles begint met aandacht voor wat ons beweegt, ontroert, ontregelt, pijn doet én voor dat waar we naar verlangen. Die bewustwording, de vragen die daarbij horen, en dat verlangen zullen ons leiden.