Inge Land

Aanbod Opstellingen-workshops, supervisie en bewustwordinggroep

OPSTELLINGEN-WORKSHOPS

Tijdens een workshop zijn alle opstellingsvormen mogelijk. Ik voel me graag vrij om die opstellingsvorm te laten ontstaan die past bij jouw thema en bij hetgeen bij mij en in de groep resoneert. De LIP opstelling is vaak uitgangspunt maar een oprechte vraag of belangstelling kan uitmonden in een Familieopstelling, een gezondheidsissue of een LIP-lemniscaat opstelling. Als ik aandacht geef aan een bepaald thema staat dat er bij vermeld,maar blijven de andere vormen mogelijk.

In een Familieopstelling is de blik vooral gericht op de relatie tussen jouw thema en de geschiedenis en trauma’s van je ouders en voorouders. 

Bij een LIP (levens integratie proces) opstelling gaat het om de relatie die je met jezelf hebt. Je ziet hoe je bent omgegaan met de ervaringen in de verschillende levensfasen. Door de ontmoeting met je zelf 'toen' aan te gaan, week je los van het verhaal wat je over je zelf hebt gevormd. De oprechte relatie met je zelf die daardoor kan ontstaan is essentieel. Zij vormt de blauwdruk voor de relatie tot de ander, tot het Leven.

Bij Levensvragen-opstellingen staan vragen centraal die te maken hebben met keuzes, met ziekte of met andere voor jou belangrijke levenskwesties.

Bij inspiratiedagen laten we ons door dit werk en wat mij daarin boeit en in het veld opkomt inspireren. Er zal ruimte zijn voor bewustwording en verkennen wat we door opstellingen voor elkaar, voor onszelf en voor het geheel teweeg kunnen brengen. Niets hoeft opgelost te worden. Alles begint met aandacht voor wat ons beweegt, ontroert, ontregelt, pijn doet én voor dat waar we naar verlangen. Die bewustwording, de vragen die daarbij horen, en dat verlangen zullen ons leiden.

Aanmelden Opstellingen-workshops: Inschrijfformulier

Kosten tweedaagse Opstellingen-workshop €295,- inclusief inschrijfgeld €45,- lunch, koffie en thee

Tijden: opstellingen workshops: van  9.30 uur – 17.30 uur

WORKSHOP 'GRAND OLD LADIES'

Deze workshop geef ik samen met Bibi Schreuder voor het Bert Hellinger Instituut. Wij vonden elkaar tijdens de eerste opleiding in Nederland en bieden je nu graag de gelegenheid om te leren van onze 23 jaar ervaring en ontwikkeling in het systemisch werk. In deze tweedaagse werken Bibi en ik om beurten met een aantal deelnemers die een vraag willen onderzoeken met een opstelling of een levensintegratie proces (LIP) of systemische oefening. Er zal veel ruimte zijn voor vraag en uitleg. Inge en Bibi delen graag vanuit hun ervaring en systemische kennis.

Data ‘Grand Old Lady’s’ workshop: 29 en 30 november. 

Aanmelden: via het Bert Hellinger Instituut: https://hellingerinstituut.nl/agenda/85281/

SYSTEMISCHE SUPERVISIEGROEP
Begeleiding: Inge Land

Als therapeut, coach of trainer sta je, in de relatie met een cliënt of groepen, er regelmatig alleen voor. Wat doe je als je vastloopt, je onvrij voelt, er tegen opziet? Wat speelt er en hoe vraag je hulp als je bv. te maken krijgt met overdracht en tegenoverdracht? Je resoneert immers op het veld van de cliënt en de groep. Die wil geholpen worden en kan je verleiden tot helpen en oplossen. Je raakt ingezogen. Op wiens plek ben je per ongeluk terecht gekomen? Wat is je goede plek als coach in dit systeem? Wat is voor deze cliënt nu nodig en wat zie je misschien niet? Systemisch waarnemen verbreedt, ondersteunt en inspireert. 

Een groep voor therapeuten, coachen of trainers die het systemisch werk meer willen integreren en een groep zoeken waar ze zichzelf én de eigen casuïstiek kunnen inbrengen. Groepsgrootte 10 a 14 deelnemers.

De systemische supervisiegroep veronderstelt minstens een persoonlijke ervaring met en enige kennis van systemisch werk bv een boek gelezen of enkele cursussen gevolgd. Doorslaggevend is je verlangen om vanuit je werk als therapeut coach of trainer het systemisch werk meer te integreren

Data
13 september, 25 oktober, 22 november en 20 december 2023, 24 januari,  6 maart,, 17 april en  12 juni 2024 

Kosten
We hanteren bij deze groep 2 tarieven: €600,- exclusief BTW en €700,- exclusief BTW, gebaseerd op draagkracht. In het totaal ontmoeten we elkaar 8 middagen. 

De groepsgrootte is 10 tot 14 deelnemers. We werken op woensdagen van 14.00 tot 17.00.

Aanmelden en informatie: www.devuurvlieg.nl  

SYSTEMISCHE BEWUSTWORDINGSGROEP start op 21 september OP DONDERDAGAVOND van 19.00 tot 22.00 uur.
Begeleiding: Inge Land

In deze groep zal ruimte ontstaan om de systeemdynamiek van je thema's op een diepere laag te verkennen en zich te laten ontvouwen. De opstellingsvorm biedt je de gelegenheid om je waarneming steeds meer te ontwikkelen en je te laten verwonderen en raken. Zo, dat je steeds meer de systemische processen die ons leven kunnen beïnvloeden, kunt gaan onderscheiden van de psychologische processen. Ze vragen om een andere benadering. 

In vergelijking met de supervisie groep ligt het accent breder en kun je zowel werk als maatschappelijk als persoonlijk gerelateerde vragen onderzoeken.

De systemische bewustwordingsgroep veronderstelt een persoonlijke ervaring met systemisch werk én het verlangen om meer vanuit zielsniveau te leven en je open te stellen voor het veld wat ontstaat door opstellingen.

Data
21 september – 26 oktober – 23 november – 21 december 2023 – 25 januari  – 7 maart – 18 april – 13 juni 2024

Kosten
We hanteren bij deze groep 2 tarieven: €550,- en €650,- inclusief BTW, gebaseerd op draagkracht. In het totaal ontmoeten we elkaar 8 avonden. We werken op donderdagen van 19.00 tot 22.00 uur.

Aanmelding en informatie www.devuurvlieg.nl

Plaats alle workshop
: de Vuurvlieg Nijmegen