Inge Land

Verdiepingscursus “Systemisch werken"

Deze cursus wordt op dit moment niet aangeboden.
De verdiepingscursus is bedoeld voor mensen die geraakt zijn door het systemisch werk en Familieopstellingen en zich daar verder in willen verdiepen. Het systemisch werk biedt inzichten, inspiratie en ervaringen over existentiële thema’s die onze ziel raken zoals 'leven en dood', 'schuld en onschuld', 'zingeving en waarden', 'verantwoordelijkheid', liefde en binding'. Door de werking van de opstellingen wordt onze ziel geraakt. Daarmee is het niet alleen voeding en verdieping voor mensen met een hulpverlenend beroep maar blijkt het voor veel meer mensen waardevol en inspirerend te zijn.

Doelgroep:

Ik wil me in dit blok richten op een brede groep van enthousiaste en serieus geïnteresseerden in het systemisch werk, dat bestaat uit systeemopstellingen én het gedachtegoed van Bert Hellinger. Zoek je inspiratie voor je eigen ontwikkeling, dan ben je welkom, evenals mensen die in hun werk het systemisch werk willen integreren of toepassen en zich door het werken op de laag van de ziel professioneel verder willen ontwikkelen. Of je nu in een hulpverlenend beroep werkzaam bent, in het onderwijs of bewust in het leven staat, er ontstaan steeds weer nieuwe kwesties en vragen. Alleen door jouw antwoorden en ideeën te toetsen aan het leven en mogelijk in de opstellingen, wordt het grotere veld, de achtergrond zichtbaar waarin die vragen zich afspelen. Hierdoor vind je levende, niet starre, nieuwe gezichtspunten in jouw antwoord op het leven of in je werk met individuen of groepen.

Vorm:

De verdiepingscursus bestaat uit 6 blokken van 2 dagen.
Centraal staat de ervaring in de opstellingen en de aandacht voor de laag van de ziel, het voelen. Dit wordt verbonden met de achterliggende visie van de systeembenadering en zal je inspireren om beide te integreren in je eigen leven en werk. In ieder blok wordt een thema uitgediept en werken we met hetgeen zich aandient aan de hand van eigen vragen van deelnemers. Als je de diepte en de achtergrond van dit werk gaat integreren, ga je vanzelf de mogelijkheden ontdekken om het in je eigen werk en leven toe te passen. Daarnaast kunnen er ook werkvormen geleerd worden voor het individuele werk of een eigen casus worden ingebracht. We eindigen de verdiepingscursus met een blok met LIP opstellingen: 'Levens Integratie Opstellingen', ontwikkeld door Wilfried Nelles.

Inhoud:

De volgende thema’s zullen aan de orde komen:

  • De ordeningen die aan de liefde vooraf gaan en het herkennen van de verstrikking.
  • De verschillende dynamieken die tot verstrikking leiden.
  • Herkennen van het verschil tussen primaire, secundaire en overgenomen gevoelens.
  • De beweging van de ziel richting de liefde.
  • Het omgaan met binding aan het eigen systeem en het vinden van instemming met je lot.
  • Man/vrouw thema’s in seksualiteit, binding en partnerschap.
  • De werking van het persoonlijke en het collectieve geweten.
  • De werking van de ziel en het onderscheid met onze persoonlijkheid.
  • Waarheid versus werkelijkheid.
  • Acceptatie van alles wat er is.

Ik hoop dat deze dagen zullen bijdragen aan ieders eigen zoektocht naar het mysterie van het leven en onze eerbied voor alles wat we ‘niet weten’.

Data Verdiepingscursus:


Begeleiding: Inge Land en Ingrid Vlemmings
Tijden: Van 9.30 tot ongeveer 17.00 uur max. 18.00 uur. 
Kosten: 
€1800,- per persoon inclusief lunch, koffie en thee.
Plaats: De Vuurvlieg

Aanmelden: