Inge Land

Het leven is boeiend en kostbaar, maar wordt ook steeds ingewikkelder

Dáár liggen onze antwoorden en ontvouwt zich onze eigen unieke weg. Graag ben ik in dat proces behulpzaam. Dat kan in een eenmalig consult, enkele gesprekken over een actuele levensvraag of een Familieopstelling, individueel of in een groep. Of je nu hulpverlener bent of cliënt, het komt steeds meer aan op onze bezieling en zingeving. Als je die kwijtraakt ontstaat er spanning en stress waardoor je vastloopt in je vertrouwde overlevingsmechanismes. Wil je daar uit komen en je vragen of problemen weer in beweging krijgen, dan vraagt dat om open te blijven staan voor nieuwe ervaringen, inspiratie en/of kennis. Ik bied je graag het contact aan en een plek om samen met mij op zoek te gaan naar nieuwe openingen en ervaringen.

Geen mens leeft immers alleen? We leven allemaal in relatie tot anderen, tot onze omgeving of we dat nou willen of niet. We zijn verbonden met, soms gebonden aan onze  familie, naasten, collega’s, buren, medemensen. Dat is niet alleen maar rijk, fijn en vervullend. Soms is dat ook heel moeilijk, ingewikkeld en pijnlijk. Dat noopt tot nader onderzoek. Hoe is de verbinding met het leven en anderen en hoe hangt dit samen met de verbinding met ons zelf en wat we zoal hebben meegemaakt. Daarbij komt dan nog de invloed van hetgeen we denken over anderen en ons zelf en wat we verwachten van het leven. Lijden kan de schaal vormen waar nieuw inzicht, nieuw bewustzijn in ontstaat. Als het lijden op de voorgrond staat in plaats van het verlangen, kan een dialoog, een gesprek, en opstelling helpen om een nieuwe richting te vinden en in contact te komen met de onderstroom, de bezieling van je leven. 

De verbinding maakt het verschil. Je loopt vast in de relatie met jezelf, de ander of de wereld en valt ongewild weer in dezelfde valkuil. Het mooie daarvan is dat het je in beweging brengt. Je kunt bij de vraag uitkomen: wat maakt het verschil, wat speelt er, wat zie ik niet waardoor ik me ongelukkig voel en bezwaard?
Er zijn immers naast de actuele problemen ook heel veel dingen wél aanwezig in ons leven. 
Genoeg voedsel, vrede, een dak boven ons hoofd. 
Toch missen we iets belangrijks: de verbinding met ons zelf d.w.z. dat we vrede hebben met wie we zijn.
As we het contact met ons zelf verliezen, niet meer voelen wat ons goed doet of wat we willen, verliezen we ons kompas in het leven, het contact met onze essentie en daarmee ook de verbinding met de ander.

Ben jij voor je zelf nog van waarde?
Of heb je jezelf verloren in alles wat er allemaal op je afkomt en waar je wat mee moet? 
Alles van waarde willen we koesteren. 
Een pasgeboren baby roept dat vanzelf op als een oer-instinct.
Pas door je er mee te verbinden kun je het koesteren.
Verbinden kan alleen in contact.

Ik ben bereid dat contact met je aan te gaan zodat jij de verbinding met je zelf kunt herstellen.
Dat maakt uiteindelijk verbonden en dankbaar en dat is geluk.