Inge Land

Problemen houden van mensen

De werkelijkheid en onze relaties zijn in wezen niet statisch al voelen we het soms zo als we vastzitten. Ze worden gevormd door hoe we de dingen benaderen en dat wordt weer beïnvloed door hoe we de dingen zien en begrijpen en dat bepaalt weer wat we doen. We hebben als we vastzitten speelruimte nodig op zoek naar een nieuwe ingang. Die bied ik je graag o.a. met behulp van de systeembenadering. 

Het belangrijkste inzicht uit de systeemtherapie is dat we als mensen en ook als familieleden onderdeel zijn van een groter geheel en daarin van elkaar afhankelijk, of we willen of niet. Het Leven, hier ook wel het systeem genoemd, wil heel zijn en net als bij een legpuzzel doet ieder stukje er toe. Iedereen én alles wat er gebeurd is vraagt erkenning. Een probleem is het rode lampje dat ons bewust maakt dat er iets mis is. Dit kan de aanzet worden om op zoek te gaan naar een oplossing en zo leiden tot bewustwording. Dan wordt het boeiend!

De systeembenadering van o.a. Satir en Bateson werd eind vorige eeuw door Bert Hellinger op een spectaculaire manier uitgebreid met een richting die nu in Nederland bekend staat onder de naam Familieopstelling of systeemopstellingen. Ze gaf ruimte aan verschillende uitlopers. Na de basis bij het Bert Hellinger Instituut en de 2 jarige opleiding in Duitsland bij psychiater Gunthard Weber volgde ik de verschillende uitlopers zoals: de sjamanistische van Daan van Kampenhout, de ziekte-opstellingen van Hausner, de systeemopstellingen van Matthias Vargas van Kibed, de trauma opstellingen van Ruppert en later de 'LIP-opstellingen' van Wilfried Nelles.

Nu voel ik me vrij om die opstellingsvorm te laten ontstaan die past bij jouw thema en bij hetgeen in de groep resoneert.
In een Familie/systeem opstelling is de blik meer gericht op de relatie tussen jouw thema en de ervaringen en trauma’s van je vaderland, je ouders en voorouders. Er is ruimte voor vragen die met jezelf, met keuzes, met gezondheid/ziekte of met andere voor jou belangrijke levenskwesties te maken hebben.

In een LIP (levens integratie proces) opstelling neem je eventueel een thema dat speelt mee, maar gaat de aandacht naar het durven ‘waar’ nemen van de relatie die je met jezelf hebt, beginnend met je kern in de baarmoeder. Deze relatie vormt de blauwdruk voor de relatie tot de ander, tot het Leven.

In een 'lemniscaat LIP-opstelling' wordt het veld nog ruimer geopend. Dan kan blijken dat wat aan je huidige leven vooraf is gegaan nog doorwerkt in je leven nu én gezien wil worden. Dan bevindt zich de oorsprong van een thema niet zozeer in de familielijn. 

AANBOD

DATA EN KOSTEN

INSCHRIJFFORMULIER

Alle opstellingen-workshops zijn 2 dagen en je kunt je ook alleen opgeven voor 2 dagen.