Inge Land

Nieuwsbrief winter 2020

N I E U W S B R I E F winter 2020

            Wie de vorm afwijst kan

                    niet tot de inhoud komen.

                                Anandajay

Lieve Mensen,

Inge LandIn deze Nieuwsbrief vind je naast de nieuwe data van de workshops Familie en LIP Opstellingen een korte Mijmering over deze tijd.
In een wat rustiger maat is het leven, mijn werk en de verdieping daarin voor mij en mijn cliënten en deelnemers doorgegaan. Individuele consulten, in mijn nieuwe werkruimte, waren meestal live, soms via skipe. De workshops Familieopstellingen, nog steeds in de Vuurvlieg, bieden een welkome ruimte voor contact en de mogelijkheid om bij thema’s, die we nu wat minder gemakkelijk kunnen omzeilen, stil te staan. Opstellingen die raken en moeiteloos een werkelijkheid aan het licht brengen die je eerder niet zo kon zien. Zowel deelnemers als representanten vinden heldere of voorzichtige inzichten en nieuwe relationele verbanden. Het verzacht naar jezelf en maakt ieder die eraan deelneemt, al met al, een beetje wijzer. Diegene, die een vraag inbrengt, ziet vaak dat de oorsprong van zijn moeilijkheid heel ergens anders ligt dan waar hij/zij hem zocht.
Op een onvermoede plek in een omgeving die je zo niet eerder zag. “Is dat mijn dominante vader die daar zo alleen staat?”, “Wordt er zo liefdevol voor mij gezorgd, terwijl ik altijd dacht dat ik steeds met anderen bezig was?”, “Waarom ziet niemand mij terwijl… daar sta ik met mijn rug naar alles toe en met mijn ogen dicht en voel me niet gezien!”

Als je eerder een Familieopstelling hebt gedaan is een Levens Integratie Proces (LIP) opstelling een prachtige volgende stap.Daarin gaat het om het loslaten van je verleden, je vrij maken en wel zo, dat je liefdevol de verantwoordelijkheid voor je eigen leven gaat nemen. Deze verstilde vorm nodigt je heel diep uit om jezelf te zien, te erkennen en aan te nemen zoals je bent. Daarmee instemmen betekent onvoorwaardelijk capituleren voor wie je allang bent. Je zou kunnen zeggen: “voor onze wensen en aanspraken is het allang te laat”. Zo ben je perfect en de heling is jezelf ontvangen als ‘natuurverschijnsel’ om liefdevol te verzorgen en géén project om aan te werken.

Inge LandDe representanten brengen je in contact met jezelf als embryo, als jong kind, als puber en daarna als volwassene. Je laat je in jezelf neer en daar hoort bij dat je objectief t.o.v. jezelf gaat staan: je ziet jezelf even van buiten af. De uitnodiging is vervolgens om jezelf aan te nemen zonder oordeel, zonder er mee te vervloeien en ook zonder medelijden. Met liefde en respect voor je zelf in iedere levensfase met het bewustzijn dat toen tot je beschikking stond. Uit de LIP opstelling heeft zich ook een vorm ontwikkeld die echtparen in staat stelt naar hun eigen geschiedenis en potentie én die van hun relatie te kijken: LIP voor Paren.

Data workshops Familieopstellingen 2020 en 2021
Vrijdag 18 en zaterdag 19 december 2020; vrijdag 5 en zaterdag 6 februari;
vrijdag 2 en zaterdag 3 april; vrijdag 7 en zaterdag 8 mei; vrijdag 2 en zaterdag 3 juli

Data voor de LIP opstellingen  2021
LET OP: vrijdagavond 22 en zaterdag 23januari;  vrijdagavond 4 en zaterdag 5 juni 2021.
Datum LIP voor Paren : LET OP: vrijdagavond 9 en zaterdag 10 april 2021    

Nieuwsbrief-winter2020-01Mijmering
In mijn vorige Nieuwsbrief verwees ik ondoordacht naar een site die ik niet goed kende en waar ik niet achter sta. Dat was jammer. Maar ik kan er niet omheen dat deze tijd, met klimaatverandering en pandemieën, veel oproept. Waar ik steeds weer op uit kom en wat mij helpt is vertrouwen. Niet vertrouwen ‘hebben’, maar vertrouwen ‘geven’. Beheersing en controle helpen mij niet als ik me realiseer hoe kwetsbaar we zijn ten aanzien van zulke grote processen. Rechten en aanspraken die normaal waren, kunnen gewoon komen te vervallen. Wat gewoon en redelijk was kan zomaar ingewisseld worden voor veiligheid en beheersbaarheid! En hoe verhoudt zich dat tot onze verlangen naar vrijheid?. Een uitdagend spanningsveld: vrijheid en veiligheid! Ik ben onderdeel van dit proces, onderdeel van de natuur. Zij is groter dan ik; ik kan kiezen voor vertrouwen geven: aan het Leven, aan ontwikkeling, aan grote bewegingen. Vertrouwen in de dynamieken die ons raken, soms meer dan me lief is.

Dan vraag ik me af:

Is het virus het probleem,
of is het een gevolg
van losgeraakt zijn van de natuur,
in onze vlucht voorwaarts?

Zijn de maatregelen het probleem,
of zijn ze het gevolg
van onze angst en hoogmoed,
een vlucht in macht en controle?

Is de machteloosheid het probleem,
of is ze een gevolg
van ons oppermachtig wanen
over het Leven en de Dood?

Is de angst het probleem,
of is ze een gevolg
van het zoeken van houvast buiten ons,
willen begrijpen om geen fouten te maken?

Onwetend, zo menselijk,
en tegelijk volmaakt in al onze beperkingen,
zoals een kind
in ieder stadium volmaakt is!

Ons verlangen, een stille kracht,
die naar eenvoud en liefde leidt.
Het verlangen onderdeel te mogen zijn.
van een groter geheel, ons daarin geborgen weten.

Een verlangen, voorbij oorzaak en gevolg,
voorbij dader- en slachtofferschap,
voorbij schuld, om recht te doen aan ontwikkeling,
recht aan het Leven én de Dood!

De Dood, einde én begin,
van loslaten en openen voor een nieuwe ruimte:
die komt op zijn eigen tijd,
dus tot die tijd: volg je hart en leef!

Leven is chaos én orde,
liefde, aanvaarding én woede,
die muren doorbreken waarachter het nieuwe gloort:
een nieuw bewustzijn, totdat we met ons hart kunnen zien.

 

Wil je iets meer lezen over wat mij hierover beweegt? Mijn langere mijmering vind je op mijn website, onder ‘Inge Land’ en ‘wat mij beweegt’.
Ik wens jullie gezondheid, liefde en verbondenheid in deze stille wintertijd en een open hart voor het nieuwe wat naar ons toekomt.

Inge Land