Inge Land

Nieuwsbrief voorjaar 2020

 

Nieuwsbrief

‘Het belangrijkste kan niet gezocht worden.
Het moet worden afgewacht’.
Dat afwachten, die stilte volhouden en het
lijden willen zien, dat zou ons kunnen helpen
om weer diep adem te halen, een pas op de
plaats te maken en opnieuw onze richting te
bepalen.
Simone Weil

In deze Nieuwsbrief laat ik je weten hoe het met mijn werk verder gaat, data van workshops en een korte Mijmering over de wereldwijde epidemie.

Ik ben heel blij met mijn nieuwe werkruimte en heb haar ingewijd met cliënten met een vraag voor een individuele Familieopstelling, een systemisch consult of een gesprek. Dat blijft mogelijk, dus als je daar behoefte aan hebt, bel of mail me; binnen mijn mogelijkheden maken we dan een afspraak. De workshops van de afgelopen maanden zijn afgelast en ik start met wat kleinere groepen weer in de tweede helft van juni. De LIP-opstelling leent zich heel goed voor de maatregelen van nu en met de FO ga ik over naar één dag.

Voor ouders die een vraag of zorg hebben rondom hun kind, waar ze systemisch naar willen kijken, heb ik een laagdrempelig aanbod van een dagdeel. In het najaar start ik bij voldoende belangstelling een supervisiegroep.
Inspirerend om een plek te bieden waar professionals stil kunnen staan bij zichzelf of hun werk én fijn om mijn ervaring door te kunnen geven. Zie voor meer info en data de website.

Gezien het feit dat mijn situatie veranderd is, heb ik ten aanzien van mijn honorarium ruimte voor aanpassingen als de kosten een bezwaar zijn. Toen ik begon met werken werd de hoogte van het honorarium bepaald door wat wij als gezin nodig hadden. Vele jaren daarna heb ik mijn honorarium aangepast aan de normen van mijn beroepsgroep. Nu ben ik toe aan een vorm waarbij ik rekening houd met wat ik nodig heb, in relatie tot de inzet en kosten die ik maak en hetgeen de cliënt kan betalen. Dat betekent een flexibel bedrag in drie tarieven.

Mijmering

Ik heb nog nooit zoveel geschreven en ook weer zoveel geschrapt in mijn mijmering als dit keer. Waar je ook het licht op werpt, er ontstaat altijd een schaduw.

Nieuwsbrief12

Zoveel woorden om deze werkelijkheid te beschrijven en pogingen om te willen delen wat ik zag. Of creëerden de woorden een eigen werkelijkheid? Zoveel gedachten om te willen begrijpen wat er allemaal gebeurt op zoveel lagen. In de wereld, in mijn naaste omgeving en in mezelf.
Het ging o.a. over leven en dood en over beheersbaarheid van de Zorg waar geen chaos mocht ontstaan. Over moeilijke keuzes die we mensen niet aan mochten doen.
Over grenzen die gesloten en gehandhaafd moesten worden, of dat nu landsgrenzen waren of de voordeur of onze huid! Over slachtoffers, redders en wiens schuld `t allemaal is. Over eindelijk rust en toekomen aan… ja, aan wat eigenlijk? Maar ook over leven met verwarring en‘niet weten’, over onzekerheid en een grote roep om een oplossing. En ja, ik mijmerde ook over de moeilijk te stellen vraag, wie in deze pandemie de probleemeigenaar is en wie dus de belangrijkste stem heeft in de oplossing.

Ik heb de leeftijd dat ik mag zeggen: ‘wat brengen ze veel op voor ons… ouderen’. En waarom kan het nu en was er eerder geen geld voor de zorg? En dient dat het geheel?
Mijn systemische blik hielp me als ik er te veel door in beslag werd genomen. Hij nodigde me uit om letterlijk en figuurlijk de ruimte op te zoeken, naar buiten te gaan. Steeds wanneer ik deze abnormale situatie met mijn hoofd benaderde gebeurde er iets heel anders dan wanneer ik ging voelen en mijn ziel liet spreken. Vanuit de laag van de persoonlijkheid (mijn hoofd, het Ik) kwam steeds weer de vraag op: ‘wat moet ik, of wat moeten we doen?’. Ondertussen roept het vaccin (de regering of de farmaceut) steeds harder: ‘Ik ben uiteindelijk de enige oplossing, wacht op mij. ik ga jullie redden’.
Op de laag van de ziel komt dan de vraag: ‘Wat kan of moet ik loslaten’. Verwachtingen, angsten, oordelen, de aanname dat we ’t moeten weten?

En zo mijmer ik zachtjes of sputterend nog wat verder. Hoeft er echt niets opgelost te worden en niets geweten?
Alleen blijven met wat er is?

Inge Land

Data:
Familieopstellingen: één dag 26 juni (bij grotere belangstelling ook één dag op 27 juni). €200 exclusief lunch.

LIP-opstelling, individueel en paren: 3 en 4 juli 2020. €265 exclusief lunch.

Ouders voor hun kind: woensdagmiddag 17 juni. €295, inclusief organisatie representanten.

Supervisiegroep: start donderdagavond 17 september 2020. (Aanmelding en informatie bij Roeland van Niele, de Vuurvlieg 024 679 49 03, info@devuurvlieg.nl ,https://www.devuurvlieg.nl/supervisie)

Verantwoordelijkheid: Het spreekt voor zich dat iedereen die deelneemt wat Corona betreft gezond is, én dat iedereen zelf de verantwoordelijkheid neemt voor deelname. Wij doen aan onze kant wat mogelijk is.

inge Land

Inge Land
2de Oude Heselaan 177a
Nijmegen, Gelderland 6542 VE
Nederland

 


Nieuwsbrief Voorjaar 2020
Nieuwsbrief winter 2020
Nieuwsbrief voorjaar 2019
Nieuwsbrief herfst 2018
Nieuwsbrief zomer 2018
Nieuwsbrief zomer 2017
Nieuwsbrief herfst 2016
Nieuwsbrief zomer 2014
Nieuwsbrief 2013
Nieuwsbrief begin 2013
Winter Nieuwbrief 2011
Lente Nieuws 2011
Zomer Nieuwdbrief 2010
Jubileum Nieuwsbrief 2009