Inge Land

Nieuwsbrief winter 2020

N I E U W S B R I E F lente 2021

lente-2021 Het ego houdt niet van beperkingen
Voor de ziel kan het een opening zijn

 

Lieve Mensen,

In deze Nieuwsbrief mijn plannen voor de komende maanden, met de data van de workshops, een update waar ik nu sta en een korte mijmering.

De afgelopen tijd heeft me geholpen om tot het besluit te komen om de open tweedaagse workshops Familieopstellingen en LIP deze zomer af te ronden.

De onzekerheid die er heerste vroeg om improviseren. Wel laten doorgaan? Niet laten doorgaan? Allengs werd me duidelijk dat ik meer behoefte heb aan ‘open tijd’ en minder aan geregel. Maar, afronden van de workshops betekent ook een heel mooi deel van mijn werk loslaten, in elk geval als eigen aanbod. Ik laat iets los terwijl het nieuwe nog toegedekt is. Als uit de ruimte zich een nieuwe vorm ontpopt stuur ik wel een Nieuwsbrief of staat het op mijn website.

Als dank dat ik dit prachtige werk jaren heb mogen doen, wil ik in juli en augustus 2021 workshops aanbieden met een keuzetarief. Je betaalt als minimum het onkosten tarief en daarboven op wat het je waard is en/of kan binnen jouw budget. De winst gaat naar ‘HET LAND VAN ONS’ (zie website). Wilde je altijd nog een keer, schrijf je dan nu in. Het afscheidsgebaar geldt (met een slag om de arm) voor juli en augustus. Bij veel belangstelling kan ik data toevoegen.

Wat blijf ik in mijn eigen praktijk wel doen?

Het blijft mogelijk om een afspraak te maken voor een consultatiegesprek of een individuele of een groepsopstelling. lente-2021
Er start een nieuwe supervisie/ verdiepingsgroep in het najaar en de ‘avondopstellingen’, die ik altijd kort van te voren aankondig, blijven nog een tijdje en zullen mogelijk af en
toe naar een middag verhuizen. En verder….

Niemand kan om de pandemie heen.

Ze beroert ons allemaal en de meningen en standpunten verdelen ons zoals de Brexit de Engelsen. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor mijn werk? Het blijkt een heel geploeter om in dat proces in verbinding met mezelf te blijven en ook de verbinding met de ander niet te verliezen. Vlucht ik mijn ego achterna in het verlangen naar zekerheid en het verzamelen van allemaal argumenten en gedachten voor en tegen, dan heeft dat strijd tot gevolg. De pandemie heeft bij veel mensen een reactie opgeroepen van angst, behoefte aan controle én onzekerheid op alle fronten. Het levendige, de verbinding en het vertrouwen zijn daarmee op de tweede plaats gekomen net zoals de aandacht voor een gezonder leven en (leef)klimaat. Voor mij werd het bijvoorbeeld een vraag: ‘Ga ik deelnemers vragen zich te laten testen voor deelname? Ik heb het even geprobeerd, maar…’

Nee, dat ga ik niet meer doen. Het past niet bij me. Het doet me denken aan 10 jaar geleden toen ik ook voor een lastige keuze stond in mijn werk. Namelijk: Meegaan in de marktwerking binnen de gezondheidszorg, de DBC's en de registratieplicht van iedere cliënt? Óf mijn inzicht volgen dat dit systeem niet goed beveiligd zou zijn en niet zou leiden tot betere en betaalbare zorg voor iedereen. Ik heb voor het laatste gekozen en mijn inzicht gevolgd, met als consequentie dat ik mijn beroepstitel heb moeten opgeven. Daarmee ging o.a. de deur dicht voor mensen die mijn begeleiding niet zelf konden betalen. Tja, naast onzekerheden zitten aan elke gemaakte keuze voordelen en nadelen. Ook nu rondom het testen. Ik respecteer het als je niet durft deel te nemen zonder snel-test en het spijt me als je daardoor nu geen opstelling met representanten (of in een groep) kunt doen.

Mijn antwoord op de pandemie is een verlangen om me te wijden aan alles waar de ziel in gedijd en waar het lichaam wel bij vaart: aandacht voor verbondenheid, stilte, schoonheid en de stroom van het leven. Opstellingen zijn een manier om daar aan bij te dragen. Als tegenwicht en als noodzaak. Deze toewijding vraagt een keuze voor vertrouwen in het Leven. En een buiging voor het Leven én de Dood, inclusief alles, ook het virus. Daar wil ik de komende maanden in deze vorm nog aan bijdragen.
 

lente-2021-4

Agenda

Familie-opstellingen: 7 en 8 mei 2021
LIP-opstellingen:
(Levens Integratie Proces)
3 en 4 juni 2021
Data Keuzetarief-opstellingen:
Familie-opstellingen: 2 en 3 juli 2021
23 en 24 juli 2021
(reserve datum 6 en 7 augustus 2021)
13 en 14 augustus
LIP-opstellingen: 9 en 10 juli;
27 en 28 augustus 2021

 

Mijmering over transformeren en de dood

Er zijn veel woorden die over veranderen gaan, zoals groeien, ontwikkelen, transformeren. Nu de dood en het voorkómen ervan, zo’n thema is, realiseer ik me dat doodgaan voor mij de grootste transformatie is die ik me kan voorstellen. Het is vaak verdrietig dat je afscheid moet nemen en loslaten wat je dierbaar is. Iets daarvan voel ik in het loslaten van de workshops.

Transformeren betekent ook dat je niet meer terug kunt, zoals de vlinder niet meer terug kan in het rupsstadium. Transformeren betekent op weg zijn naar een nieuwe status quo. Daar gaat vaak chaos aan vooraf, waarin je slechts kunt vertrouwen op (je eigen) hulpbronnen. Transformeren we naar energie, naar stof, naar liefde? We weten het niet. Spannend, boeiend en soms beangstigend: één groot onbekend terrein.

lente-2021-5

We houden het liefst vast aan de bekende vorm. Het onzekere roept angst op. Dat kennen we allemaal. Nu onze leefomgeving en ons milieu op zo’n grote schaal bedreigd zijn en het antwoord op de pandemie zo’n ingrijpende vorm heeft en chaos lonkt, zoek ik het liefst de openheid en hoop ik midden in het hart van de chaos benieuwd te blijven naar waar deze transformatie toe leidt. Ik ben er onderdeel van of ik wil of niet.

Als opstellingen mij iets prachtig zichtbaar hebben gemaakt is het wel dat we een onderdeel zijn van een geheel: ons (familie)systeem, ons land, onze cultuur, de natuur én dat er een beweging richting heelheid is als alles er mag zijn. Ook angst voor de dood, het verlies, de chaos en het nieuwe. Transformatie kent fases van pijn, verwarring, chaos en licht. Met erkenning van alles wat vooraf is gegaan, vallen we in het onbekende (of springen we in het diepe?) met nog geen enkel zicht op het nieuwe dat komt…

Ik wens jullie, op welk gebied en in welke fase je ook een transformatie beleeft, veerkracht, openheid en vertrouwen toe.

Inge Land